Abalisis Keputusan Peperiksaan Mei 2017

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MEI 2017

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN EDUP3033
BIL PROGRAM JUMLAH A+ % A % A- % B+ % B % B- % C+ %
90-100 80-89 75.-79 70-74 60-64 55-59 50-54
1 BC 19 0 0.00 9 47.37 5 26.32 4 21.05 4 21.05 0 0.00
2 BM 17 0 0.00 7 41.18 8 47.06 8 47.06 8 47.06 0 0.00
3 PAKK 16 0 0.00 5 31.25 6 37.50 4 25.00 0 0.00 1 6.25
4 PIM 15 0 0.00 8 53.33 4 26.67 3 20.00 0 0.00 0 0.00
5 PJM 15 0 0.00 5 33.33 1 6.67 6 40.00 2 13.33 1 6.67
RBT1 14 0 0.00 5 35.71 7 50.00 1 7.14 1 7.14 0 0.00
RBT2 17 1 5.88 6 35.29 4 23.53 5 29.41 0 0.00 1 5.88
RBT3 15 0 0.00 3 20.00 6 40.00 6 40.00 0 0.00 1 6.67
6 RBT 46 1 2.17 14 30.43 17 36.96 12 26.09 1 2.17 2 4.35
KESELURUHAN 128 1 2.17 48 236.90 41 181.16 37 179.20 15 83.62 4 17.26
MUHAMMAD AMIN BIN SIMON
PENYELARAS EDUP3033