Contoh Isi Jawapan

1a. Pengajaran boleh dihuraikan sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Guru menilai keperluan-keperluan  pembelajaran yang spesifik dan mengaplikasikan  strategi-strategi serta aktiviti-aktiviti  yang sesuai untuk pelajar.Pengajaran juga sebagai proses  interaktif , melibatkan classroom talk yang berlaku antara guru dan murid semasa aktiviti dilaksanakan.

Manakala pembelajaran adalah merujuk kepada perubahan tingkah laku yang kekal, hasil daripada amalan  atau pelbagai jenis pengalaman. Hal ini bermaksud pembelajaran  sudah berlaku  apabila murid-murid  mampu melakukan  sesuatu yang baharu berbanding dengan sebekumnya.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *