Gaya Pembelajaran

Bahan Pembentangan-Gaya Pembelajaran

  1. Gaya Pembelajaran Dunn and Dunn
  2. Gaya Pembelajaran Horney and Mumford
  3. Habits of Mind
  4. Model Pembelajaran Kolb
  5. Implikasi Gaya Pembelajaran terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

 

 

Teks Rujukan

Murid dan Pembelajraan

  1. Motivasi dan Pembelajaran
  2. Pendekatan, Strategi dan Kaedah
  3. Perbezaan Individu
  4. Teori Pembelajaran